į pradžią
Naujienos
Apie mane
Politinė veikla
Laisvalaikis
Archyvas

Apie mane » Politinė veikla
spausdinti
PASAULĖŽIŪRA

 

 

Partijos "Jaunoji Lietuva" ideologijos pamatus sudaro tautinių ir krikščioniškų vertybių puoselėjimas. Šios vertybinės nuostatos visuomet sutapo su mano asmeniniais įsitikinimais. Lietuva privalo  būti stipri, ori, apsišvietusi ir klestinti valstybė. Manau, kad valdžios, o taip pat ir visų žmonių pareiga yra rūpintis savo tautos gerove. Lietuvių tauta išliks tik tuo atveju, jeigu valstybė iškels pagrindinį tikslą - stiprinti lietuvišką šeimą. Šeima kaip gyvybinė tautos ląstelė privalo turėti galimybę gyventi materialinėje gerovėje, leisti vaikus į mokslus, auklėti bei ugdyti jaunąją kartą  tautiškumo ir dorovės principais. Toks valstybės požiūris į šeimą lemtų ne tik ekonominį Lietuvos klestėjimą, bet ir dvasinį pakilimą, o tai savo ruožtu padėtų mums visiems atsikratyti nepilnavertiškumo komplekso. Visada ryžtingai siekiau šių tikslų. Sieksiu to ir toliau, nepaisydamas kelyje pasitaikančių kliūčių, korumpuotų politikų ir nesąžiningų verslininkų mėginimų man sutrukdyti. Nebijau nieko, nes esu nepaperkamas ir tikiu savo idėjų teisingumu. "Atiduok Tėvynei, ką privalai" - toks yra mano gyvenimo moto.

 

 

 

Žiūrėti vaizdo reportažus. Politinės veiklos pradžia.