į pradžią
Naujienos
Apie mane
Archyvas

Naujienos
spausdinti
Teisėsauga aiškinsis, ar pagrįstai gyventojams pakelti mokesčiai

Lietuvos Respublikos generalinė prokuratūra

 

Generaliniam prokurorui

Dariui Valiui

Rinktinės g. 5a

LT-01515

 

DĖL KAUNO MIESTO (ALEKSOTO, CENTRO, DAINAVOS, EIGULIŲ, GRIČIUPIO, ŠANČIŲ, ŠILAINIŲ, ŽALIAKALNIO SENIŪNIJŲ)  BUTŲ IR KITŲ PATALPŲ SAVININKŲ VIEŠO INTERESO GYNIMO

 

Daugiabučiams namams (trijų ir daugiau butų), kurių butų ir kitų patalpų savininkai nėra įsteigę daugiabučių namų savininkų bendrijos arba nėra sudarę namo priežiūros jungtinės veiklos sutarties, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Civilinio kodekso 4.84 straipsniu, Kauno miesto savivaldybė, yra konkurso tvarka paskyrusi šiuos administratorius:

Nr.

Teritorija, seniūnija

Administratorius

Įmonės adresas

Vadovas

Telefonas

1.

Aleksoto

UAB ,,Būsto valda"

Chemijos g. 11

V. Mendelis

45 23 44

2.

Centro

UAB „Žaidas"

Ožeškienės g. 19

V.Junevičius

20 64 75

3.

Dainavos

AB „City Service"

Taikos pr.54

V. Naudžiūnienė

73 60 71

4.

Eigulių

UAB ,,Būsto valda"

Chemijos g. 11

V. Mendelis

45 23 44

5.

Gričiupio

UAB ,,Būsto valda"

Chemijos g. 11

V. Mendelis

45 23 44

6.

Panemunės

UAB Kauno komunalinis ir butų ūkis

Chemijos g. 18

V. Tamošiūnas

35 03 64

7.

Petrašiūnų

UAB Kauno komunalinis ir butų ūkis

Chemijos g. 18

V. Tamošiūnas

35 03 64

8.

Šančių

UAB ,,Būsto valda""

Chemijos g. 11

V. Mendelis

45 23 44

9.

Šilainių

UAB Namų priežiūros centras

9-ojo Forto g. 60A

J. Volteraitytė 

24 10 64

10.

Vilijampolės

UAB Kauno komunalinis ir butų ūkis

Chemijos g. 18

V. Tamošiūnas

35 03 64

11.

Žaliakalnio

UAB ,,Būsto valda"

Chemijos g. 11

V. Mendelis

45 23 44

12.

Kauno miestas (bendrabučiai)

UAB „Nemuno būstas“

9-ojo Forto g. 60A

J. Volteraitytė

22 53 64

Pagrindinis administratoriaus uždavinys - įgyvendinti LR įstatymų ir kitų teisės aktų nustatytus privalomuosius reikalavimus, susijusius su daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektų, taip pat LR įstatymų nustatyta tvarka namui priskirto žemės sklypo naudojimu ir priežiūra. Administratorius veikia vadovaudamasis Savivaldybės administracijos direktoriaus patvirtintais nuostatais, taip pat kitais norminiais dokumentais, reglamentuojančiais pastatų ir jų inžinerinių sistemų naudojimą ir priežiūrą. 

2013-04-18 Kauno miesto savivaldybės Taryba sprendimu Nr. T-255 patvirtino Kauno miesto daugiabučių gyvenamųjų namų bendrojo naudojimo objektų maksimalių administravimo mokesčio tarifų apskaičiavimo tvarkos aprašą.  Kauno miesto daugiabučių gyvenamųjų namų butų ir kitų patalpų savininkų maksimalių bendrojo naudojimo objektų administravimo mokesčio tarifų apskaičiavimo tvarkos aprašas (toliau – aprašas) reglamentuoja daugiabučio gyvenamojo namo butų ir kitų patalpų savininkų bendrojo naudojimo objektų maksimalaus administravimo mokesčio tarifo apskaičiavimą, kai bendrojo naudojimo objektai administruojami pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (Žin., 2000, Nr. 74-2262; 2012, Nr. 57-2828) 4.84 straipsnį, kuriuo remiantis sprendimą dėl bendrojo naudojimo objektų administratoriaus pasirinkimo priima butų ir kitų patalpų savininkai, o jų pasirinktą administratorių skiria savivaldybės vykdomoji institucija.

Šiuo aprašu privalo vadovautis asmenys, pretenduojantys teikti Kauno miesto daugiabučių namų bendrojo naudojimo objektų administravimo paslaugas ir Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (Žin., 2000, Nr. 74-2262; 2012, Nr. 57-2828) 4.84 straipsnį paskirti bendrojo naudojimo objektų administratoriai (toliau – administratoriai).

2013-06-28 Kauno miesto administracijos direktorius įsakymais: Nr.A-1951 dėl Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2006 m. liepos 31 d. įsakymo Nr. A-2929 ,,Dėl Kauno miesto šilainių seniūnijos daugiabučių gyvenamųjų namų bendrojo naudojimo objektų priežiūros administravimo“ pakeitimo; Nr. A-1950 Dėl Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2006 m. gegužės 18 d. įsakymo Nr. A-1836 ,,Dėl Kauno miesto Gričiupio seniūnijos daugiabučių gyvenamųjų namų bendrojo naudojimo objektų priežiūros administravimo“ pakeitimo; Nr. A-1949 dėl Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2005 m. gruodžio 16 d. įsakymo Nr. A-4790 ,,Dėl Kauno miesto Petrašiūnų seniūnijos daugiabučių gyvenamųjų namų bendrojo naudojimo objektų priežiūros administravimo“ pakeitimo; Nr. A-1948 dėl Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2006 m. balandžio 28 d. įsakymo Nr. A-1556 ,,Dėl Kauno miesto Žaliakalnio seniūnijos daugiabučių gyvenamųjų namų bendrojo naudojimo objektų priežiūros administravimo“ pakeitimo; Nr. A-1947 dėl Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2006 m. vasario 8 d. įsakymo Nr. A-512 ,,Dėl Kauno miesto Aleksoto seniūnijos daugiabučių gyvenamųjų namų bendrojo naudojimo objektų priežiūros administravimo“ pakeitimo; Nr. A-1944 dėl Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2005 m. gruodžio 21 d. įsakymo Nr. a-4907 ,,Dėl Kauno miesto Vilijampolės seniūnijos daugiabučių gyvenamųjų namų bendrojo naudojimo objektų priežiūros administravimo“ pakeitimo; Nr. A-1943 Dėl Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2006 m. sausio 16 d. įsakymo Nr. A-147 ,,Dėl Kauno miesto panemunės seniūnijos daugiabučių gyvenamųjų namų bendrojo naudojimo objektų priežiūros administravimo“ pakeitimo; Nr. A-1942 Dėl Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2006 m. kovo 2 d. įsakymo Nr. a-787 ,,Dėl Kauno miesto centro seniūnijos daugiabučių gyvenamųjų namų bendrojo naudojimo objektų priežiūros administravimo“ pakeitimo; Nr. A-1941 dėl Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2006 m. sausio 5 d. įsakymo Nr. A-19 ,,dėl Kauno miesto Šančių seniūnijos daugiabučių gyvenamųjų namų bendrojo naudojimo objektų priežiūros administravimo“ pakeitimo; Nr. A-1940 dėl Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2006 m. balandžio 28 d. įsakymo Nr. A-1557 ,,Dėl Kauno miesto Dainavos seniūnijos daugiabučių gyvenamųjų namų bendrojo naudojimo objektų priežiūros administravimo“ pakeitimo;  konkrečiai nurodė esamiems administratoriams privalomus taikyti mokesčius už bendrosios nuosavybės administravimą, t.y. tuos kuriuos administratoriai yra pateikę savo pasiūlymuose dalyvaujant konkurse dėl administratoriaus paskyrimo.

Tačiau, mano žiniomis, daugiabučius namus Aleksoto, Centro, Dainavos, Eigulių, Gričiupio, Šančių, Šilainių, Žaliakalnio seniūnijose prižiūrintys administratoriai  UAB ,,Būsto valda", UAB „Žaidas", AB „City Service", UAB Namų priežiūros centras, UAB „Nemuno būstas“ nuo 2013-07-01 pradėjo taikyti padidintus administravimo mokesčius.

AB „City Service“ ir jo įmonių grupei priklausančių trijų bendrovių UAB „Žaidas" UAB Namų priežiūros centras, UAB „Nemuno būstas“ teikiančių administravimo paslaugas Kauno mieste  prižiūrimas plotas sudaro apie 1,389 mln. kv. m. Padidinus kv. m. įkainį apie 10 ct. gyventojams galimai neteisėtai buvo paskaičiuota apie 138 tūkst. litų mėnesinių įmokų.

UAB ,,Būsto valda" prižiūrimas plotas sudaro apie 1,189 mln. kv. m. Padidinus kv. m. įkainį apie 10 ct. gyventojams galimai neteisėtai buvo paskaičiuota apie 118 tūkst. litų mėnesinių įmokų.

Lietuvos  Respublikos Konstitucijos 118 straipsnyje nustatyta, kad prokuroras įstatymo numatytais atvejais gina asmens, visuomenės ir valstybės teises bei teisėtus interesus. Lietuvos Respublikos prokuratūros įstatymo 19 straipsnyje įtvirtinta nuostata, kad prokurorai gina viešąjį interesą, kai nustato teisės akto pažeidimą, kuriuo pažeidžiamos asmens, visuomenės, valstybės teisės ir teisėti interesai, ir toks pažeidimas laikytinas viešojo intereso pažeidimu.

Siekdami apginti Kauno miesto daugiabučių gyvenamųjų namų butų ir kitų patalpų savininkų  interesus, prašome nustatyti ar nebuvo pažeisti visuomenės interesai dėl to kad UAB ,,Būsto valda", UAB „Žaidas", AB „City Service", UAB Namų priežiūros centras, UAB „Nemuno būstas“ veikia nesivadovaudami Lietuvos Respublikos teisės aktais bei Savivaldybės administracijos direktoriaus patvirtintais norminiais dokumentais. Nustačius viešojo intereso pažeidimą, prašome imtis atitinkamų teisinių priemonių.

 

Partijos „Jaunoji Lietuva“ pirmininkas Stanislovas Buškevičius