į pradžią
Naujienos
Apie mane
Archyvas

Naujienos
spausdinti
BALSUOTI YRA UŽ KĄ!

Mielieji, spalio 9 d. LR Seimo rinkimuose kviečiu palaikyti mane, Stasį Buškevičių, DAINAVOS rinkimų apygardoje. 
Esu įsitikinęs, kad didžiausias šių laikų egzistencinis iššūkis Lietuvai yra drastiškas gyventojų nykimas, pasireiškiantis neigiamu gimimų/mirčių santykiu bei masine lietuvių emigracija. Emigracijos priežastys yra labai aiškios: menkos dirbančiųjų pajamos Lietuvoje, skurdas, nepasitikėjimas valstybe dėl joje įsišaknijusios korupcijos. Jei lietuvis žinos, kad jo gyvenimas šioje šalyje turi perspektyvą, t.y. jis galės dirbti ir užsidirbti, išlaikyti šeimą, kultūringai bei prasmingai praleisti laisvalaikį – jis tikrai čia liks ir kurs gerovę savo gimtinėje. Kad taip būtų, valstybė privalo sudaryti tinkamas sąlygas, panaudodama gana veiksmingus svertus: pavyzdžiui, realiai remdama smulkųjį ir vidutinį verslą, nes būtent jis sukuria daugiausiai darbo vietų. Sėkmingam smulkaus verslo vystymui yra būtinos mokestinės lengvatos bei biurokratinio reguliavimo sumažinimas. Pajamų didėjimui ir darbo vietų kūrimui valstybė gali daryti įtaką ir per mokestinę politiką: visų pirma, didindama Neapmokestinamųjų pajamų dydį, sumažinusi PVM būtiniausioms maisto ir kt. prekėms ir, galiausiai, padidinusi kapitalo bei įvedusi progresinius mokesčius, kurių esmė yra ta, kad turtingieji moka daugiau mokesčių nei mažiau uždirbantieji. Valstybė taip pat turi pasipriešinti lobistų užmačioms įsivežti daug pigios darbo jėgos iš ES nepriklausančių valstybių – to neleidus, darbdaviai bus priversti didinti atlyginimus samdomiems darbuotojams. Įgyvendinus minėtas priemones, susidarys prielaidos demografiniam, ekonominiam, bei kultūriniam mūsų šalies atsigavimui ir tolimesniam stiprėjimui.