į pradžią
Naujienos
Apie mane
Archyvas

Naujienos
spausdinti
Kaip sustabdyti smurtą Lietuvos mokyklose?

2012 m. gruodžio 4 d. Kauno miesto tarybos narys Stasys Buškevičius (partija "Jaunoji Lietuva"), reaguodamas į vis dažniau pasitaikančius smurto ir patyčių mokymo įstaigose atvejus, kreipėsi į Kauno miesto savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyrių su prašymu pateikti informaciją apie smurtą ir patyčias Kauno švietimo įstaigose, taip pat paprašė aiškaus atsakymo, kokiais atvejais Vaiko teisių apsaugos skyriaus darbuotojai gali sutikti dėl smurtautojo pašalinimo iš mokyklos, kokius teisės aktus reikia keisti ir tobulinti, kad būtų galima efektyviau spręsti smurto ir patyčių problemą. Po dviejų savaičių buvo gautas atsakymas, kuriame Vaiko teisių apsaugos skyriaus vedėja Birutė Daugėlienė teigia, jog "2011 – 2012 metais Kauno miesto Vaiko teisių apsaugos skyrius nėra gavęs prašymų pašalinti iš mokymo įstaigų smurtaujančius ir iš bendraklasių besityčiojančius moksleivius. Bet 2012 metais Kauno miesto apylinkės teisme baudžiamosios bylos nagrinėjimo metu dalyvaujanti posėdyje skyriaus specialistė sužinojo, jog 2011 m. iš Kauno Milikonių vidurinės mokyklos direktoriaus įsakymu buvo pašalintas mokinys už elgesį keliantį pavojų kitų mokinių gyvybei. Vaiko teisių apsaugos skyrius kreipėsi į Švietimo ir ugdymo skyrių prašydamas įvertinti mokyklos administracijos veiksmų teisėtumą. Švietimo ir ugdymo skyrius įvertinęs situaciją, įpareigojo Kauno Milikonių vidurinės mokyklos administraciją tinkamai vykdyti teisės aktų, reglamentuojančių mokinių priėmimo ir perkėlimo į kitą mokyklą tvarką ir ieškoti kompromiso su mokinio tėvais, sprendžiant mokinio pašalinimo iš mokyklos problemą.”  Kitais žodžiais sakant, Vaiko teisių apsaugos skyrius kartu su Švietimo ir ugdymo skyriumi puolė rūpintis ir ginti smurtautojo interesus, kurio veiksmai kelia pavojų kitų mokinių gyvybėms! Smurtautojo aukomis pagelbėti, matyt, nelieka laiko. Štai kaip “rūpinamasi” vaikų saugumu Lietuvoje. Tam kad pakeisti esamą situaciją  reikia taisyti teisės aktus, o pakeitimus gali padaryti tik LR Seimas. Tačiau yra viena priemonė, kurią gali išnaudoti ir vietos savivaldos institucijos. Tai – mokinių draudimas nuo tyčinių sužalojimų. Kauno miesto tarybos nario Stasio Buškevičiaus  iniciatyva Biudžeto ir finansų komitetas kreipėsi į Kauno miesto savivaldybės administracijos Švietimo ir ugdymo skyrių su prašymu paskaičiuoti lėšų poreikį Kauno moksleivių draudimui nuo nelaimingų atsitikimų ir tyčinių smurtinių sužalojimų. Gavus tikslius duomenis, bus galima imtis veiksmų ir ateinančių metų biudžete numatyti lėšas moksleivių draudimui. Draudimas nuo tyčinių sužalojimų yra viena iš smurto ir patyčių mokymo įstaigose prevencijos priemonių. Draudimo bendrovė nukentėjusiajam sumoka nustatytą pinigų sumą, kurią vėliau išieško iš skriaudiko tėvų ar globėjų. Tai yra tam tikros rūšies ekonominė sankcija, galinti atgrasyti smurtautoją nuo nusikalstamų veiksmų.