į pradžią
Naujienos
Apie mane
Archyvas

Naujienos
spausdinti
Rinkimų sąrašo numeris - 4

 

1. Koaliciją sudaro Tautininkų sąjunga ir Partija „Jaunoji Lietuva“ – garbingą istoriją turinčios, tautines ir krikščioniškas vertybes puoselėjančios lietuviškos jėgos. Vienu iš Tautininkų sąjungos įkūrėju buvo pirmasis Lietuvos Respublikos prezidentas Antanas Smetona. „Jaunoji Lietuva“ dar 1988 m. aiškiai pasisakė už Lietuvos Nepriklausomybę, o 1989 – 1990 m. organizavo garsųjį tarnybos okupacinėje kariuomenėje boikotą – masinį karinių bilietų grąžinimą į Maskvą. 1995 m. partijos „Jaunoji Lietuva“ pirmininkas Stanislovas Buškevičius buvo išrinktas pirmosios Kauno miesto savivaldybės tarybos Kovos su korupcija komisijos pirmininku. Jo pastangų dėka, pavyko išaiškinti ir sustabdyti ne vieną miestui žalingą korupcinį projektą. Tautininkų sąjungos ir partijos "Jaunoji Lietuva" bendraminčiai nuosekliai laikosi tvirtų politinių nuostatų, kurių pagrindas yra įsitikinimas, kad Lietuva turi būti stipri valstybė. Stipri Lietuva, mūsų akimis, yra ekonomiškai išsivysčiusi valstybė, kurios gyventojai dirba ir gauna jų poreikius atitinkančias pajamas savo gimtojoje šalyje. Stipri Lietuva yra valstybė, kurioje politikai ir valstybės tarnautojai dirba sąžiningai ir visada gina visuomenės interesus. Stipri Lietuva yra neįmanoma be pagarbos kiekvienam jos piliečiui, be sąžiningų teismų ir efektyviai veikiančios teisėsaugos. Stipriai Lietuvai yra būtina  švietimo sistema, kuri talpintų savyje mokslo pažangą kartu su  tautinių tradicijų tęstinumu bei krikščioniška dorove. Esame įsitikinę, kad didžiausią grėsmę Lietuvos egzistencijai kelia drastiškas gyventojų mažėjimas, todėl reikia sunaikinti tai lemiančias priežastis – materialinį skurdą ir korupciją.  

2. Lietuvių tautos išlikimui iškilo šios grėsmės: demografinė lietuvių depopuliacija, korupcijos išplitimas, tiesioginės karinės grėsmės augimas, masinis skurdas, apsprendžiantis asmens ir visuomenės degradavimą.

3. Mūsų Seimo nariai:

- siūlys skurdą mažinančios priemones: (a) valstybės paramą kapitalui, investuojančiam į didelės pridedamosios vertės produkcijos gamybą; (b) paskatas verslui didinti darbo apmokėjimo dalį sukuriamame bendrajame vidaus produkte; (c) mokesčių sistemos  pertvarkymą taip, kad valstybės perskirstoma BVP dalis būtų padidinta iki 35%, PVM tarifas  sumažintas iki 18%, sumažintas darbo ir padidintas kapitalo apmokestinimas - taip priversime oligarchus labiau prisidėti prie valstybės gerovės kūrimo; (d) savivaldos  finansinės bazės ir žymų socialinės sferos (švietimo, kultūros, socialinės paramos) finansavimo  sustiprinimą;

- gerins šeimų gyvenimo sąlygas, kels tautos, šeimos ir asmens kultūrą ir sąmoningumą bei patriotizmą, vykdys alkoholizmo, narkomanijos, rūkymo ir kitų žalingų įpročių prevenciją, užkardys homoseksualizmo propagandą;

- siekdami užkirsti kelią tarptautinio terorizmo grėsmei, nepriims į Lietuvą ekonominių migrantų iš islamiškų valstybių;

- plės tautos galias valstybės valdyme ir savivaldoje, tobulins įstatymus, kurie sudarys sąlygas griežčiau kontroliuoti politikus, efektyviai kovoti su korupcija ir smurtiniais nusikaltimais;

- palaikys aktyvų Lietuvos dalyvavimą NATO veikloje ir sąjunginių įsipareigojimų vykdymą.